Det legende elementFlowProcessTeambuildingTeori

Flow i fællesskabsoplevelsen

Stomp Along - Feel Good

Der er en slående lighed mellem processen i børns fantasileg og måden vi fordyber os på i faglige opgaver, hvor vi oplever at være i flow.

Jeg oplevede fornylig et foredrag med pædagogisk udviklings konsulent: Daniela Cecchin, Pædagog, og cand. psych på Lilleskolen Odense, hvor min børn går i skole.
Foredraget var mind´et på skolens personale med titlen “Legen og det legende i skole og SFO”

Med mit daglige virke i Stomp Along – musikalske team events, som er mind´et på medarbejdere i virksomheder, kunne jeg ikke undgå at se sammenfaldet mellem Daniela Cecchins teoretiske udlægning af de processer, som finder sted i børns leg og det, som finder sted i mine musikalske team events, hvor personalegrupper interagerer i fællesskabs oplevelser.

Vi lærte som børn at lege og skabe vores fælles fantasilege sammen med vores legekammerater. Det var i virkeligheden en dannelses process, hvor legen var et mål i sig selv. I voksnes arbejdsrelationer nyder vi godt af, at vi fik lov til at lege frit som børn, fordi det var her vi lærte at indgå i fællesskaber. Ligesom vi kan styrke fællesskabet og firmakulturen gennem oplevelser, der inspirerer til at sætte opfindsomheden og det legende element i spil, på en måde der matcher voksenkulturen.

legemodellen-fra-pfl-bog

Model over legens forløb og struktur – Daniela Cecchin 2008 efter Ivy Schousboe

Illustrationen viser de tre sfærer som er i spil, og i hvilken grad de dominerer forløbet, i børns leg, i voksnes arbejdsprocesser, og i mine musikalske teambuilding aktiviteter:

Fiktionsfæren, Regisfæren og Realsfæren

Fiktionsfæren er den medrivende sfære hvor ideer og forestillinger bliver forbundet til en meningsfuld fortælling.
Regisfæren er der hvor forløbet bliver organiseret og tilpasset til fællesskabet.
Realsfæren udgør legens fysiske omgivelser, rammer, konkrete muligheder, og rekvisitter.

I den store stjernehimmel oplever vi, at vores bidrag til forløbet skaber en stærk følelse af samhørighed og fællesskab, i en ekstasefølelse af hengivelse, overskridelse og selvforglemmelse. (FLOW)

For børn, er det denne følelse, der (ubevidst) er målet i sig selv når de leger.
Hos voksne er flow tilstanden en ønsketilstand i enhver arbejdsprocess, som kan være vanskelig at nå frem til, da omstændighederne ofte ikke tillader det.

Læs mere om Daniela Cecchin her…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *