Eventfilm teambuildingnyhedProjektStompTeambuilding

Lad firmaets arbejdsglæde smitte af på de sociale medier

The Movie er et nyt film teambuilding koncept fra Stomp Along, der sætter medarbejderne i centrum for skabelsen af deres egen musikvideo. Oplevelsen af både, at bidrage til det fælles projekt og, at se resultatet i en velproduceret film, forankre fælleskabsfølelsen både på dagen og foreviget i filmen.

The Movie Image

IFP, Institut for Personaleudvikling skriver i nyhedsbrev af 13. januar 2016:

Det er aldeles afgørende, at der bliver taget nogle konkrete initiativer. Mennesker motiveres forskelligt, og det vil derfor ikke altid være nemt at finde arbejdsglæden frem hos dine medarbejdere. Den måde man selv bliver motiveret på, er nemlig ikke nødvendigvis den måde dine medarbejdere finder motivation på.”

Understøtter arbejdsglæde, motivation, relationer og tillid

Når mine kunder i Stomp Along kontakter mig, er det næsten altid med afsæt i at finde en relevant aktivitet, der kan understøtte deres indsats for at motivere og udvikle arbejdsglæden, relationerne indbyrdes og tilliden mellem medarbejderne.
Vi har siden 2002 afholdt mere end 1000 teambuilding arrangementer, med dette afsæt og ser nu muligheden for at tilbyde endnu et koncept, som bygger på de samme elementer, men tilført en ny samtidsrelevant dimension, nemlig film, som er produceret med de sociale medier for øje.
Set i et samfundsperspektiv handler det for den enkelte om stadig større lyst til, at iscenesætte sig selv på de sociale medier, og ikke mindst ved hjælp af video, der anvendes mere og mere.
Det væsentlige i vores koncept er at budskabet / the contet, bliver af høj kvalitet og bære fællesskabsfølelsen fra mødelokalet og helt ud på de sociale medier på en måde, der både respekterer virksomheden og ikke mindst deltagerne, og som alle derfor kan være stolte af.

Er virksomhederne parat til at lade medarbejderne stå frem som ambassadører for en god arbejdsplads?

Det er åbenlyst at der skal trædes varsomt, når det gælder virksomhedens ansigt udad til, og derfor afgørende vigtigt at alle parter er indforstået. Ikke kun ledelsen og markedsføringsafdelingen, men i særdeleshed medarbejderne selv, når det gælder deres medvirken i film, der omhandler dem og deres arbejdsplads.
Hvis man skal anvende en film, der afspejler virksomhedens team spirit, er det naturligvis væsentligt, at dette aspekt indgår i virksomhedens overvejelser omkring branding.
Set i lyset af at trivsel og arbejdsglæde er så væsentlige parametre for at oppebære succes, herunder at rekruttere og fastholde kompetencer, kunne det måske være et nyt element i virksomheders branding, at ikke kun produktet er af høj kvalitet, men også at den bagvedliggende arbejdsindsats er båret af arbejdsglæde og trivsel.

Er medarbejdernes trivsel en ressource, der er værd at formidle på sociale medier?

3.500.000 danskere er fortrolige med at bruge Facebook hver måned (kilde: www.socialemedier.dk/sociale-medier-2015-i-danmark) og der postes alt fra helt private billeder og videoer med bagværk og hjemmesysler til politiske meninger og aktiviteter man har deltaget i.
Hvis man er glad for at gå på arbejde, og tilmed er stolt af de resultater man opnår sammen med sine kolleger, oplever jeg, at så vil man også gerne fortælle om det, fordi det er en vigtig del af ens egen selvforståelse.
De sociale medier er i høj grad blevet der, hvor man viser sine stolte øjeblikke frem, og jeg tænker, at det også kunne gælde gode oplevelser med sine kolleger, hvis de tilmed er produceret i en flot kvalitet.
For Stomp Along vil det være banebrydende, at komme ud af mødelokalerne og frem i medierne med dette koncept, da der er en lang tradition for at teambuilding foregår bag lukkede døre, – af mange gode grunde.
Fx. at tillid, anerkendelse, fællesskab er noget man opbygger indefra.
Men i takt med at mange virksomheder er kommet langt i disse processer, og at fokus omkring produkt branding bliver rettet mere og mere mod hvem der står bag, og ikke kun produktet i sig selv, kunne det være relevant, at have et værktøj til at få producenternes team spirit frem i lyset, da det blandt mange kompetencer er én af dem, som har været medvirkende til virksomhedens succes.
Der er jo tale om en fællesskabsfølelse, som både er et personligt og et kollegialt anliggende, og som rummer en stor styrke og ressource. Jeg tror og håber, at medarbejderne vil være stolte af en flot film, der afspejler denne følelse, som de selv har været med til at skabe, og som samtidig vil imødekomme medarbejdernes behov for, at få anerkendelse for deres indsats på jobbet og som deltager i projektet.
Velvidende at der findes en sund skepsis for at springe ud i noget man ikke kender, så kender jeg, som kreativ entreprenør, også oplevelsen af, at komme i mål med det man ikke kendte til før, og tilmed med en berusende følelse af succes… – en forståelse af, at man er i udvikling.

Firma Film Teambuilding er allerede en stor succes i markedet

Da filmen allerede er slået an i markedet for teambuilding, tror jeg at der kommer et afledt og nyt behov for at anvende film i denne sammenhæng, men på en anden måde end den som udbydes pt. – Altså hvor deltagerne selv filmer, deres egne fortællinger om virksomheden og dyster om bedste film mv.
Det er i alle tilfælde motivationen, relevansen og engagementet, der driver disse teambuilding events, hvor man som deltager bidrager hver især, med det bedste man har, og hvor der er øje for diversiteten og respekten for den enkelte.

Når oplevelsen efterlader en styrket fællesskabsfølelse, og tilmed i en foreviget form, der tåler at blive vist frem, har vi igen dyrket det fællesskab, som er så vigtigt for arbejdsglæden, og bundlinjen.


Kontakt Stomp Along / Per Cussion
mobil 40923788
mail@stompalong.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *