ProcessTeambuilding

Stomp Along hylder diversiteten

Det er i vores forskellighed, hvad enten vi er introverte eller ekstroverte, indadvendte eller udadvendte, vi finder det spændingsfelt, som skaber dynamik og energi i form af inspiration, tanker og handlinger, der fører til udvikling, både på det sociale og faglige plan.

Diversiteten er dynamikken og brændstoffet, der på trods af modsætninger og ikraft af forskelligheder, driver fremgangen i et arbejdsfællesskab.

De fleste arbejdsfællesskaber har mange forskellige fagligheder repræsenteret. Salg, administration, udvikling, produktion, service, HR, ledelse, er bare nogle af de mange grupperinger, som kan udgøre en virksomhed. Hver af faggrupperne afspejler i en vis grad de enkelte medarbejderes personlighed og temperament. Og inden for hver gruppe findes meget forskellige karakteristika. Det forventes at alle medarbejdere, med alle deres forskelligheder, skal fungere sammen for, at løfte den fælles opgave; at drive virksomheden.

Det er denne diversitet i gruppen som er interessant at sætte i spil, når jeg møder deltagerne i et Stomp Along arrangement. Når vi sætter en rytme i spil, oplever jeg hvordan vi allesammen lader den komme til udtryk på vores helt egen måde, og alligevel formår at skabe et fælles udtryk. Forskelligheden i vores måde at opfatte og agere med rytmer og bevægelse tegner et musikalsk og generøst billede af hvem vi er og hvordan vi performer sammen som gruppe.

Stomp Along - Show Time

Fremgang er et nøgleord for alle virksomheder, og kræver hele tiden udvikling. Det er medarbejdernes evne til at skabe udviklingen, der er afgørende for virksomhedens fremtid.
Potentialet hos alle medarbejdere skal aktiveres for, at opnå den bedst mulige fremgang, inden for hvert område.

Udvikling forudsætter bla. omstilling, ændring af vaner og måske endda adfærd. Når vi skal bryde med vaner og adfærdsmønstre for at skabe udvikling, er det nødvendigt at vi overgiver os til at turde eksperimentere og åbne vores syn for andres måder at tænke og agere på. Udviklingsprocessen kan gribes an på mange måder, og jeg bliver ofte inviteret til at “gøde jorden” med min musikalske tilgang i disse processer.

Det legende element er stadig et godt værktøj til udvikling

Jeg oplever i mit møde med ca. 100 forskellige medarbejdergrupper hvert år, at min tilgang med Stomp Along, aktiverer det legende element i deltagernes måde at være sammen på, og derigennem åbner for resourcer, der kan komme fællesskabet til gavn.

Legen er vores fælles udgangspunkt for livet, som vi alle kender fra vi var børn. Dengang tænkte vi ikke over konsekvenserne af vores handlinger, vi gjorde det bare. Nogen gange lykkedes vi og var glade og fuld af tilfredshed med os selv, og andre gange faldt vi og slog os, men rejste os bare igen og prøvede noget andet. Frygten for at fejle spillede ikke en rolle, og derfor udviklede vi os hele tiden.

Fokus på fejl…

I voksenlivet ser det markant anderledes ud for de fleste. Vi er skolet til at skabe resultater og til at fokusere på rigtigt og forkert… “find fem fejl”.

Vores opmærksomhed er rettet mod det rationelle og en lineære tankegang, hvor alting matcher, ser godt ud, fungerer, præsterer og passer i koloner, systemer og kasser.
Vores venstre hjernehalvdel er blevet nurset i vores uddannelse, mens den højre mest får lov at udfolde sig i vores fritidsinteresser eller når vi holder fest.
Vores handlinger og beslutninger skal helst kunne begrundes og forsvares i hver en detalje. Der er ikke plads til støj på linien, når vi skal præstere i vores profession. Og når vi lykkes inden for denne ramme ser vi ingen grund til at ændre ved tingenes tilstand. Vi vænner os til at være i trygge og velfungerende rammer. – her er rart at være.
Derfor glemmer vi at legen, eller eksperimentet, som egentlig er vores bedste lærermester, kan være det værktøj, som også kan give os muligheder for udvikling i arbejdslivet.

Mod på potentialet

På trods af vores målsøgende adfærd, er danskere generelt, og set i et international perspektiv, gode til at turde fejle, fordi vores kultur ikke er baseret på konsekvens “duer ikke væk” mentalitet, men på at udvikle potentialet i respekt for dem vi er, og med en rummelig holdning til dem vi omgås.
Kun relativt få er dog beskæftiget med udvikling og nyskabelse i deres profession og bevidste om, at eksperimenter som kan fejle, er nødvendig for at komme videre.
Man kan sige, at vi har indrettet os sådan, at nogle få har ret til at fejle, mens de fleste gør det de skal og vænner sig til at sådan er det.
Ikke desto mindre spiller modet til at turde fejle en vigtig rolle hver dag for os alle, og ikke mindst når vi er på arbejde.
Det er i fællesskabet vi agere i stort og småt med vores mod, eller mangel på samme, til at fejle og til at være dem vi er. En modig/skæv tanke eller handling kan være kimen til en ny ide hos en kollega, som finder inspiration i oplevelsen, og som kan bringe nye og måske bedre løsninger i spil, foranlediget af den fælles indflydelse vi hver især har, på alt vi omgiver os med.
Vi kender reelt ikke vores eget potentiale før vi bringe det i spil, og gør vi ikke forsøget kommer vi heller ikke i kontakt med det. – potentialet forbliver tavst!

Lineær tankegang

Når jeg møder en gruppe medarbejdere i ingeniørfaget er det tydeligt at, den lineære tankegang styrer kulturen og arbejdsformen. Mit oplæg analyseres og kortlægges lynhurtigt og opgaven udføres med stor grad af korrekthed. Efter en halv times tid, med kreativ inspiration, rutiner og større fortrolighed løsnes slipseknuderne, modet vækkes og lysten til at bringe egne ideer i spil tager over og vi oplever glæden, og skøre tanker folder sig ud, i en super motiverende stemning, der både rummer fjollede og stringente input – det er både sjovt og berigende.

Kreativ tankegang

Når jeg møder en gruppe medarbejdere i pædagogfaget, ser jeg tydeligt, at legen er en del af deres faglighed. Der eksperimenteres fra begyndelsen, og umiddelbarheden er næsten overvældende og meget befordrende med høj energi fra start. Min opgave er her, at få bragt strukturen i spil uden, at slukke den gode energi, men gennem en anerkendende tilgang, at få oplevelsen til at folde sig ud, så de mange gode intentioner finder sammen i et fælles udtryk – at lykkes i kaos :-)

Begge situationer har samme formål, at bringe alle deltagere i spil, uanset temperament, og skabe en oplevelse af fællesskab, der afspejler og hylder vores forskelligheder, og som viser hvem vi er og hvordan vi agere i et kreativ forum, hvor der er rum til at fejle… – eller som jeg siger “plads til at spille solo”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *